Ustaz zaharuddin mengenai forex

Kezaliman ini melahirkan ketegangan yang meluas di Barat. Kelahiran sosialisme mula mendapat sambutan dan begitu laris. Prinsip sosialisme adalah: Mengembalikan kuasa ekonomi daripada golongan kapitalis Borjuis kepada golongan proliter petani dan pekerja 2. Menyerahkan semua sumber alam dan sumber ekonomi kepada negara untuk diagihkan sama rata kepada rakyat.

Dan apa jua yang dibuat untuk kamu di bumi yang berlainan jenisnya dimudahkan jua untuk kegunaan kamu. T sama ada berkaitan dengan soal ibadat yang khusus atau ibadat yang umum. Manusia adalah makhluk yang tidak boleh bersendirian. Oleh itu dalam soal pemilikan harta terdapat harta milik individu dan juga hak hak yang menjadi hak masyarakat umum.

Guru bagi kedua fahaman tersebut ialah Karl Marx. Tujuan utama penganjur sosialisme adalah untuk menegakkan diktator kerajaan oleh sosialis: Karl Marx mengarahkan agar semua komunis mesti bekerja untuk mengasaskan fahaman sosialisme. Untuk itu tiga perkara diperlukan: Menghapuskan semua hak milik peribadi 2.

Antara sistem yang digubal adalah konsep riba. Riba bukanlah sesuatu yang baru. Ianya sudah lama dipraktikkan sejak dahulu lagi. Sebenarnya riba inilah yang membantut pertumbuhan ekonomi manusia. Ianya diibaratkan sebagai lintah yang menghisap darah manusia di mana akhirnya sisa-sisa hidup peminjam hutang secara riba terpaksa dihambakan kepada tuan punya harta itu yang semakin lama semakin bertambah hutangnya apabila pembayaran gagal diselesaikan dalam masa itu.

Di bawah sistem sosialisme, hakmilik kerajaan ke sumber terhad kepada tanah dan modal yang digunakan secara besar-besaran. Industri-industri besar dimiliki dan dikawal oleh negara manakala kebanyakan perniagaan kecil dimiliki individu oelh. Secara umum, individu dalam negara sosialis mempunyai dan menguasai lebih banyak harta berbanding dengan individu di bawah komunisme sistem tetapi sangat kurang berbanding dengan individu-individu di bawah sistem kapitalisme.


Oleh kerana hak-hak memiliki harta yang dibenarkan oleh masyarakat, keseluruhan hak ini dapat dibatasi melalui tindakan masyarakat. Persaingan dianggap sebagai penggerak untuk menghasilkan operasi yang cekap.


Di zaman tamadun Romawi misalnya apabila kaum wanita berkuasa dalam bidang ekonomi, mereka meminjamkan wang kepada suami mereka dengan kadar bunga tinggi dan akhirnya suami mereka menjadi budak kepada mereka. Oleh kerana soal dunia saja yang dipentingkan maka kehidupan sekular ini hanya berpijak untuk memberi keseronokan peribadi saja dengan segala apa yang dapat diperoleh dengan segala cara yang ada.

Berdasarkan maksud ini ia bolehlah dikatakan sebagai suatu sistem yang ditentukan oleh manusia di dalam suatu masyarakat yang tidak mempunyai standar yang mutlak tetapi bersifat anjal dan dapat berubah menurut ketentuan masyarakat. Disebabkan itu adalah sistem manusia yang tidak tetap maka sudah tentu ia berbeza dengan Islam yang mempunyai piawai tetap yang bersumberkan wahyu dalam semua bidang termasuk ekonomi.

Suruhan seperti makan dan minum menjelaskan tentang tuntutan keperluan asasi manusia, Penjelasan Allah s. Larangan-larangan Allah s. Oleh itu sumber rujukan untuk manusia dalam semua keadaan termasuk ekonomi ini adalah lengkap.

Oleh itu, sebarang pencabulan atau pencerobohan kepada hak milik orang lain adalah suatu kesalahan. Konsep Harta Sebagai Wasilah: Di dalam Islam harta bukanlah matlamat hidup tapi isilah atau perantara untuk mewujudkan perintah Allah swt.


Perbezaan Dasar Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional Perbedaan dasar antara ekonomi Islam dan konvensional boleh dilihat dari beberapa sudut iaitu: Kedudukan sumber yang absolut ini menjadikan Islam sebagai sebuah agama addin yang istimewa berbanding dengan agama-agama lain cipta.

Menghapuskan unit keluarga 3. Sebenarnya sistem ekonomi konvensional tidak ada sistem ekonomi yang asli. Dalam sistem komunis ada juga ciri-ciri kapitalis. Di Rusia para petani dibenarkan bercucuk tanam di atas tanah mereka di halaman rumah dan memiliki hasilnya. Mereka juga dibenarkan memiliki beberpaa ekor ternakan seperti ayam, babi dan biri-biri. Setengah-setengah negara seperti di Afrika dan Timur Tengah membentuk sistem campuran bebas dan sosialisme.

Oleh kerana sistem sekular adalah ekonomi berasaskan untung tanpa mempedulikan apa-apa nilai wahyu, maka mereka mengutamakan kepentingan individu atau kepentingan golongan tertentu serta menindas golongan atau individu yang lemah dan tertindas atas dasar siapa yang kuat yang kuat yang bertahan hidup yang paling kuat.


Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah dimuka bumi di mana semua bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah dipermudahkan untuk manusia. Firman Allah S. T bermaksud: Sesungguhnya yang demikian mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi kaum yang ingin mengerti.

Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional: Perbezaan dasar ini telah membawa implikasi yang besar terhadap masyarakat dan negara. Berdasarkan takrif ini bolehlah dikatakan bahawa konvensional adalah suatu perkara yang telah diterima pakai dan dipraktikkan di dalam masyarakat. Maka apabila dikaitkan dengan ekonomi, maka sistem ekonomi konvensional dapatlah dikatakan sebagai sistem ekonomi yang sudah dipraktikkan secara meluas di dalam masyarakat.

Oleh kerana di bawah sistem sosialisme banyak industri dimiliki dan dijalankan oleh negara, maka kebebasan menjalankan kegiatan hanya terdapat dalam pekerjaan yang dijalankan oleh pribadi. Para pekerja masih bebas memiliki pekerjaan, tetapi begitu peluang untuk menjadi ahli perniagaan dan mencari keuntungan sangat kecil berbanding sistem kapitalisme. Komunisme Sosialisme berjuang untuk memulihkan ekonomi ekonomi kepada golongan proliter secara demokrasi dan sederhana.

Sebahagian besar daripada barang-barang dan perkhidmatan yang dihasilkan di bawah sistem kapitalisme telah dibebankan bukan hanya dengan faedah-faedah, tetapi juga dengan bayaran lebih banyak iklan 6. Kapitalisme mempunyai unsur-unsur yang mendirikan monopoli, kerana menjadi keinginan setiap pemodal untuk menguasai segalanya dan menghapuskan semua persaingan dengannyaSosialismeKegelojohan dan ketamakan kapitalis yang luar biasa itu menghasilkan kezaliman terhadap masyarakat.

Di dalam sejarah dunia, ada beberapa sistem ekonomi yang konvensional yang begitu berpengaruh antara lain: Kapitalisme Sistem ini dikenal sebagai sistem perusahaan bebas. Di bawah sistem ini seseorang individu berhak menggunakan dan mengawal barang-barang ekonomi yang diperolehnya.

Mencegah orang lain daripada menggunakan barang-barang tersebut dan memutuskan bagaimana barang itu diurus setelah dia mati. Dalam hal ini individu bebas berbuat apa-apa dengan harta kekayaannya asal sahaja kegiatannya tidak mengganggu hak orang lain.

Setelah masing-masing berpuas hati maka dilaksanakan aqad yang jelas melalui ijab dan qabul.

Inilah asas yang membezakan antara ekonomi Islam dengan sekular. Di dalam Islam untuk mendapat keuntungan maka alternatif yang ada tidak berasaskan kepada riba tetapi berasaskan kepada sistem penjualan dan mudharabah. Di dalam Islam Allah s. Jual beli adalah kontrak yang didasarkan pada penyatuan semula tanpa sebarang hasutan atau maklumat palsu.

Itu bezanya antara sumber wahyu dengan sumber akal manusia atau juga dikenal sebagai falsafah yang lepas bebas dari ikatan wahyu. Oleh itu sekalipun dapatan penyelidikannya adalah sama tetapi lahir dari kepompong yang berbeda. Tunjang yang tidak sama akan menghasilkan impak yang berbeza kerana pakar ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai al-falah di dunia dan akhirat, manakala ahli ekonomi sekular berusaha menyelesaikan segala kesulitan yang timbul tanpa ada pertimbangan tentang ketuhanan dan keutamaan tetapi keutamaannya hanya untuk kemudahan manusia di dunia sahaja.

Umumnya persaingan dalam sistem kapitalis ini adalah daya yang kuat dan dibenarkan berjalan lebih bebas berbanding dengan sistem ekonomi lain. Sifat-sifat istimewa sistem ini ialah: Ia menolak nilai-nilai akidah, syariat dan akhlak yang mulia 2.

Sistem komunis merupakan satu sistem ekonomi sosialis radikal dan satu doktrin politik yang diasaskan oleh Karl Marx. Menerusi sistem ini, semua tanah dan modal sama ada yang asli atau buatan manusia, berada di tangan negara sepenuhnya. Rakyat akan menerima pendapatan mengikut keperluan mereka, tidak mengikut kebolehan mereka. Sebenarnya tidak ada pokok perbezaan antara sosialis fahaman dengan komunisme.

Di bawah sistem ekonomi campuran, hakmilik harta boleh berubah dari hak milik individu secara mutlak kepada hakmilik negara sepenuhnya. Nisbah di antara satu sama lain mungkin berubah dengan perkembangan ekonomi. Cara bagaimana sesebuah syarikat dimulakan juga berbeza. Perusahaan kecil-kecilan mungkin dibiarkan kepada individu manakala syarikat yang lebih besar menjadi negara hak milik dan dijalankan oleh negara. Malaysia mempunyai sistem ekonomi campuran yang terbuka, berorientasikan eksport dan bergantung kepada harga dan pasaran mekanisme.

Walau bagaimanapun sehingga menjelang perang Dunia Ke-2 ia tidak berkesan mencapai matlamatnya. Pendekatan baru menggunakan kekerasan yang dicadangkan iaitu dikenali sebagai komunisme. Ianya mendapat sambutan di Barat sesudah kegagalan sosialisme dalam revolusi Perancis, yang bermotokan kesamaan kesamaan, kemerdekaan kebebasan dan persaudaraan fretinity.

ustaz zaharuddin mengenai forex

Pengambilan riba iaitu peminjaman wang melalui institusi kewangan bank dan kredit industri yang mengenakan riba faedah 3. Faktor-faktor ekonomi dikuasai oleh individu individu secara terus menerus atau dipunyai oleh sekumpulan manusia yang tidak dikenali melalui sistem saham 4. Bank pemodal-modal besar mempunyai kuasa yang berlebihan ke atas aktiviti-aktiviti ekonomi dan seterusnya politik negara. Kuasa penentu dalam sistem kapitalisme dan demokrasi barat kebanyakannya mirip kepada pemilik modal 5.

ustaz zaharuddin mengenai forex

Halatuju Kehidupan: Halatuju ekonomi Islam membawa kepada konsep al-falah kejayaan di dunia dan akhirat tetapi sekular ekonomi untuk kepuasan di dunia sahaja.

Kesemuanya itu mejurus kepada ansisi iaitu pembangunan seimbang rohani dan jasmani manusia berasaskan tauhid. Manakala ekonomi konvensional pula tidak bersumber atau berasaskan wahyu. Oleh itu, ia lahir dari pemikiran manusia yang boleh berubah bila-bila masa sahaja berdasarkan pengalaman atau maklumat yang baru. Kalau ada ketikanya diambil dari wahyu tetapu akal memprosesnya sesuai dengan selera manusia sendiri karena halatujunya adalah endapat pengiktirafan manusia bukan memandang pengiktirafan Allah SWT.

Setiap Muslim percaya bahawa Allah swt adalah Pencipta yang mampu memberikan ketenangan hakiki bukannya harta. Untuk itu harta bukanlah tujuan sebenar kehidupan tapi adalah sebagai jalan untuk mencapai nikmat ketenangan kehidupan di dunia dan terus-menerus sampai ke alam akhirat. Ini berbeza dengan sekular yang meletakkan keduniaan sebagai matlamat yang tidak mempunyai kaitan dengan Tuhan dan akhirat sama sekali. Ini sudah tentu bertentangan dengan Islam. Bagi merealisasikan matlamat hidup mengikut aliran sekular ini mereka menggubal sistem-sistem mengikut selera nafsu mereka untuk memuaskan kehendak bahan mereka semata-mata.

Mengembalikan kuasa ekonomi daripada golongan kapitalis Borjuis kepada golongan proliter petani dan pekerja 2. Mereka meyakinkan ustaz zaharuddin mengenai forex dengan mengatakan pelaburan yang dibuat itu dilaburkan di dalam sektor pertanian, penternakan dan hartanah, ustaz zaharuddin mengenai forex. Spekulasi seperti ini tidak sama dengan risiko perniagaan yang tinggi. Oleh itu, ia lahir dari pemikiran manusia yang boleh berubah bila-bila masa sahaja berdasarkan pengalaman atau maklumat yang baru. Manakala risiko tinggi adalah tidak melibatkan kerugian kepada orang lain tetapi mendapat keuntungan secara bersih dari usaha yang dilakukan. Kegiatan perekonomian merupakan suatu ibadat Unsur asasi untuk mendapatkan rezeki adalah pekerjaan. Syarikat jenis ini lazimnya menyediakan 2 bentuk pelan pemasaran. Bulan kedua dan seterusnya merosot atau tidak langsung. Sebahagian sahaja diserbu dan dibekukan akaun oleh Bank Negara. Pemodal-pemodal yang besar mempunyai kuasa yang berlebihan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi dan seterusnya politik negara.