Tata modal forex terhad bengaluru karnataka

Barclays Bank PLC vs Mengaku bahawa penilai telah menyerahkan akaun segmen secara berasingan yang mencerminkan perniagaan dengan AE, bukan AE dan kapasiti terbiar, Tribunal berpendapat bahawa tiada bar dalam mengadaptasi transaksi yang tidak terkawal untuk tujuan TNMM dalaman. Oleh itu, ia berpendapat bahawa perlu ada pelarasan dalaman dalam organisasi atau pelarasan kapasiti terbiar apabila dibandingkan dengan perbandingan luar.

Srini Pharmaceuticals Ltd vs Dalam rayuan jabatan, Tribunal mengetepikan perintah CIT A yang memotong pelarasan TP kerana perintah yang ditimbulkan itu adalah samar, tidak bercakap dan stereotaip. TPO telah mencadangkan pelarasan pada eksport kabel kepada AE dengan menggunakan TNMM dalaman berdasarkan margin yang diperolehi dari penjualan dalam negeri yang dipadamkan oleh CIT A yang mengamati bahawa transaksi eksport tidak dapat dibandingkan dengan transaksi domestik memandangkan keadaan ekonomi yang berbeza pasaran geografi.

Oleh itu, ia meneguhkan perintah TPO. Cengage Learning India Pvt. ASB International Pvt. Brillio Technologies Pvt. Ia mengambil maklum mengenai pernyataan kehakiman yang digunakan oleh penilai untuk menyatakan bahawa perbandingan yang dipilih awal oleh penilai boleh dikecualikan kemudiannya, mencari mereka untuk berfungsi secara fungsional atau tidak dapat dibandingkan dengan keadaan.


Oleh itu, ia menghapuskan pelarasan TP yang dibuat. Penilai menuntut perbelanjaan yang berkaitan dengan pembayaran saraan para pengarah. Penilai menaikkan alasan tambahan sebelum Tribunal menegaskan bahawa sejak transaksi di bawah Seksyen 40A 2 b ditinggalkan dari takrif urus niaga antarabangsa dengan pindaan yang dibuat dalam Akta Kewangan.


Selain itu, Tribunal juga berpendapat bahawa tidak ada perbezaan dalam fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, risiko yang dilakukan, harga yang dikenakan dalam urus niaga yang tidak terkawal dan keuntungan keseluruhan entiti asing dicaj pada cukai melalui PE di India dan dengan itu tidak ada peralihan asas keuntungan.

DCIT vs Alcatel India Ltd. Tribunal juga menghakimi kesesuaian TNMM dalaman dan memerhatikan bahawa perkhidmatan yang diberikan kepada AE dan bukan AEs adalah sama dan fungsi yang dilaksanakan, aset yang digunakan dan risiko menganggap FAR dalam AE serta bukan AE perniagaan juga sama dan oleh itu berpendapat bahawa walaupun TNMM dalaman boleh dipertimbangkan sebagai kaedah yang paling sesuai dengan margin operasi untuk transaksi AE Berkesan Teleservices Pvt Ltd vs.

Oleh itu, Mahkamah membuat kesimpulan bahawa kesesuaian MAM itu tidak menimbulkan persoalan undang-undang kerana ia melibatkan analisa fakta yang dilakukan terlebih dahulu oleh Pihak Berkuasa Hasil dan diselesaikan oleh Tribunal dan berpendapat bahawa melainkan jika fakta-fakta itu menunjukkan penyelewengan dalam pengangkatan satu atau kaedah lain, persoalan undang-undang tidak boleh dikatakan timbul.

CIT vs Renault S. Ia juga berpendapat bahawa tiada apa-apa dalam metodologi yang diikuti oleh penilai yang boleh membawa kepada kepercayaan bahawa perkiraan itu adalah palsu atau jenis skeins yang mengakibatkan kerugian terlalu tinggi untuk penilai. Oleh itu, ia berpendapat bahawa urus niaga tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai urus niaga antarabangsa dan dengan itu menghapuskan tambahan TP.

tata modal forex limited bengaluru karnataka tata modal forex limited bengaluru karnataka

ManTrucks Pvt. Sandvik Asia Pvt. Ltd dahulu dikenali sebagai Sandvik Asia Ltd vs. Terex India Pvt. Maklumat Syarikat Nama Syarikat Abbott Medical Optics Pvt. Penilai telah mendakwa bahawa prinsip konsistensi akan digunakan dan juga untuk tahun-tahun sebelumnya i. Tribunal berpendapat bahawa TPO adalah wajar untuk menolak analisis TP yang dilakukan oleh penilai kerana ia tidak dibuat berdasarkan setiap fungsi yang dilakukan dengan AE.

Sarens Heavy Lift I P. Ia berpendapat bahawa untuk memilih kaedah CUP, harga yang dikenakan atau dibayar untuk harta yang dipindahkan atau perkhidmatan yang disediakan dalam urus niaga yang tidak terkawal setanding, atau beberapa transaksi sedemikian akan dikenalpasti dan selepas itu MAM akan diputuskan. Gates Unitta India Syarikat P. ITO - [] 93 taxmann. Tribunal menyatakan bahawa tiada penambahan nilai oleh AE dalam barang yang dihasilkan oleh penilai dan harga di mana PCB dijual oleh penilai kepada AE adalah sama dengan harga di mana PCB telah dijual oleh AE kepada pelanggan bebas di Eropah.

Memandangkan TPO tidak mematuhi kaedah yang ditetapkan secara sedar dan bahawa perintah CIT A tidak mengalami kelemahan undang-undang atau faktual, ia enggan memulihkan perkara itu kepada fail TPO.

Selanjutnya, Tribunal memegang jawatan menjalankan bahagian darat projek oleh PE India entiti Cina di mana projek itu dianugerahkan oleh syarikat-syarikat India kepada entiti Cina antara entiti Cina India dan Hutangnya di China adalah transaksi antarabangsa dan tertakluk kepada pemindahan peruntukan harga.


Texport Overseas Private Limited vs Blue Gems BVBA Entiti Belgia bukan syarikat bersekutu walau apa pun hakikat bahawa terdapat kawalan bersama antara kedua-dua perusahaan kerana tidak ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam Seksyen 92A 2 yang telah dipenuhi.


Mengingati fasal i seksyen ini. 1 April, ia menyimpulkan bahawa fasal yang saya tidak pernah ada pada undang-undang itu lebih-lebih lagi kerana semasa tidak memasukkan fasal i seksyen 92BA, tiada apa yang dinyatakan sama ada prosiding yang dimulakan atau tindakan yang diambil di bawah seksyen itu akan diteruskan.

Tribunal mengetepikan isu pemilihan kaedah yang paling sesuai MAM dan penentuan ALP bagi penilai yang terlibat dalam pengedaran peralatan perubatan seperti peralatan modal dan implan pembedahan. Ia menyatakan bahawa penilai telah memilih Kaedah Harga Jual Beli Semula dengan alasan bahawa ia terlibat dalam menjual semula produk yang diimport tanpa tambahan nilai sedangkan TPO memohon TNMM atas alasan bahawa profil produk penilai adalah sama sekali berbeza.

Intervet India Private Limited vs Pada mulanya, Tribunal mencatatkan ketiadaan maklumat mengenai urus niaga terkawal dalam domain awam, dan berpendapat bahawa TPO telah melanggar prinsip keadilan semulajadi dengan tidak berhadapan dengan penilai dengan perbandingan yang digunakan terhadapnya itu sendiri adalah dasar yang mencukupi untuk mempunyai penyesuaian yang sah dihapuskan.

Penulis secara teliti dan sistematik mengelaskan penghakiman ke dalam pelbagai kategori untuk memudahkan rujukan. Salinan PDF Digest tersedia untuk muat turun. Beliau juga telah memberikan nombor rayuan dalam semua kes supaya membolehkan pertimbangan diambil dari laman web Mahkamah atau Tribunal masing-masing. Pengenalan akan menjadi tidak ternilai bagi semua pengamal undang-undang percukaian The Digest terdiri daripada semua pertimbangan penting yang berkaitan dengan harga pemindahan, cukai antarabangsa dan undang-undang cukai domestik.

ACIT vs Billion Kekayaan Mineral Pvt. Penilai mensyaratkan RPM sebagai MAM dan membandingkan margin keuntungan kasar yang diperolehinya dengan penjualan barangan siap yang diimport dari AE dengan margin yang diperolehi daripada penjualan barangan siap yang dibeli daripada pihak yang tidak berkaitan. Tribunal mendapati bahawa penilai memberikan penyelesaian kuasa kepada pelanggannya yang bukan sahaja mengimport sistem kuasa UPS atau DP dari AE tetapi juga melampirkan pelbagai komponen, alat ganti, aksesori dan sebagainya.

Sehubungan itu, ia telah mengembalikan perkara tersebut kepada fail AO. Madhu Jayanti International Ltd vs. Sesuai dengan itu, Tribunal telah menghapuskan pelarasan yang dibuat berdasarkan kos tidak langsung semasa mengira ALP transaksi eksport. Bekaert Industries Pvt Ltd vs Mengamati bahawa Hasil tidak membawa apa-apa pada rekod untuk membuktikan bahawa fakta bagi tahun yang dipertimbangkan adalah berbeza daripada penilaian berikutnya, Tribunal berpendapat bahawa CIT A adalah wajar menerima RPM berdasarkan prinsip konsistensi.


Memandangkan penilai tidak mengekalkan peruntukan overhed dengan betul, ia mengetepikan isu itu kepada fail TPO dan mengarahkan penilai untuk mengemukakan keputusan segmen berdasarkan penyerapan overhead ke atas kapasiti yang digunakan dan kapasiti terbiar memandangkan segmen eksport ke AE, eksport ke bukan AE, jualan domestik kepada bukan AE dan kapasiti terbiar; Sehubungan itu, Tribunal telah mengembalikan isu TP balik kepada TPO yang mengarahkannya untuk mempertimbangkan laporan keuntungan dan kerugian segmen yang disemak semula dan tiba di pelarasan ALP dengan mempertimbangkan transaksi bukan AE sebagai salah satu yang dapat dibandingkan dalam menentukan ALP.

DRP berpendapat bahawa nilai kren tertulis dalam buku AE tidak boleh dianggap sebagai ALP kerana ia tidak diperoleh daripada urusniaga antara perusahaan selain syarikat bersekutu dan oleh itu TPO diarahkan oleh DRP untuk menerima laporan penilaian penilai dan padamkan penambahan dibuat berdasarkan ALP kren. Tribunal atas rayuan tidak menemui sebarang kelemahan yang menyalahi undang-undang mengikut perintah DRP dan ditegakkan sama. ACIT v.

Mahkamah menolak kemasukan persoalan undang-undang yang dibangkitkan oleh penilai yang melibatkan penolakan kaedah CUP oleh Hasil sebagai kaedah yang paling sesuai MAM untuk transaksi penjualan kereta api kereta api ke AE berdasarkan harga jualan yang dikenakan oleh AE dari pembeli pihak ketiga yang muktamad dan menyatakan bahawa Perolehan menolak kaedah CUP dengan mengambil kira hakikat bahawa ia terlalu membatasi pilihan Pendapatan dan TNMM dianggap sebagai kaedah yang lebih sesuai di mana pilihan yang lebih besar tersedia.

Oleh itu, ia telah membatalkan perkara tersebut kepada fail CIT A untuk menegaskan semula isu itu. Ia menyatakan bahawa TPO membuat pelarasan pada kira-kira. Amphenol Interconnect India P. Tribunal memutuskan pemilihan Kaedah Paling Sesuai TNMM Dalaman MAM dan penggunaan perbandingan dalaman untuk menanda aras transaksi eksport dan import penilai yang terlibat dalam pembuatan kenderaan komersil berat.


Ltd vs Tribunal dengan itu mengehadkan pelarasan TP dan menjelaskan bahawa pendekatan di atas akan tetap sah hanya untuk IS yang dipijak ini dan tidak akan terpakai dalam mana-mana JA lain.

Stryker India Pvt. Dalam membuat keputusan di atas, Tribunal menyatakan bahawa penilai telah mengimport barangan siap dari AE dan tidak ada penambahan nilai. Sehubungan itu, ia berpendapat bahawa kaedah TNMM digunakan dengan betul untuk pengeksport dan oleh itu, konsesi yang dihasilkan kepada penilai mengenai kiraan ini adalah betul.

Google India Private Limited v. Oleh itu, ia telah mengembalikan perkara itu kepada fail Tribunal. Springer India Private Limited vs Ia mencatatkan bahawa pelarasan TP telah dibuat berkenaan dengan 3 jenis urusniaga itu. Lebih-lebih lagi, ia menyatakan bahawa syarikat tersebut mempunyai perolehan besar Rs.

Mematuhi bahawa Hasil tidak membawa apa-apa pada rekod untuk membuktikan bahawa fakta bagi tahun yang dipertimbangkan adalah berbeza daripada penilaian berikutnya, Tribunal berpendapat bahawa CIT A adalah wajar menerima RPM berdasarkan prinsip konsistensi. Mahkamah menolak kemasukan tata modal forex limited bengaluru karnataka persoalan undang-undang yang dibangkitkan oleh penilai yang melibatkan penolakan kaedah CUP oleh Pendapatan sebagai kaedah yang paling sesuai MAM untuk transaksi penjualan kereta api kereta api ke AE berdasarkan harga jualan yang dikenakan oleh AE dari pembeli pihak ketiga yang paling utama dan menyatakan bahwa Pendapatan ditolak Kaedah CUP dengan mengambil kira hakikat bahawa ia terlalu menyekat pilihan Pendapatan dan TNMM dianggap sebagai kaedah yang lebih sesuai di mana pilihan yang lebih besar tersedia. Brillio Technologies Pvt. Selain pembekalan terdapat sebab-sebab lain mengapa harga emas cenderung naik lebih tinggi. Kecuali kita lihat kiraan yang lebih baik, tidak ada cara emas yang berkualiti dapat dipastikan kepada pelabur dan pengguna di bandar Mumbai. Ia menyatakan bahawa TPO membuat pelarasan pada kira-kira. Oleh itu, berhati-hati untuk beberapa tekanan bekalan ini, tata modal forex limited bengaluru karnataka, yang boleh menolak harga emas di Mumbai lebih rendah. Ventura India Pvt.

Atotech India Pvt Ltd vs. The Tribunal mendapati bahawa tiada siapa yang harus dikutuk dan tidak memulihkan isu tersebut supaya TPO boleh berhadapan dengan data CUP kepada penilai. Menyedari bahawa sifat urus niaga antarabangsa, fungsi yang dilaksanakan dan risiko yang diambil oleh pihak-pihak dan kaedah yang digunakan adalah sama dengan yang diterima pakai oleh penilai pada tahun-tahun terdahulu, berpendapat bahawa tidak ada sebab untuk TPO mengambil pendirian yang berbeza pada tahun ini dalam pertimbangan.

Nota kepala singkat diberikan untuk setiap kes. Pencerahan untuk tempoh terdahulu boleh didapati di sini I. Pemindahan Harga a. Di mana penilai telah menjual IPRnya kepada AE pada tahun-tahun sebelumnya yang dinilai di bawah peruntukan TP dan AE atas kapasiti pemilik telah mengeksploitasi IPR yang dilancarkan pada tahun yang ditinjau dengan membuat transaksi dengan pihak ketiga, Tribunal yang dipegang bahawa TPO adalah tidak betul dalam menimbulkan pelarasan di tangan penilai yang berpendapat bahawa pemilikan ekonomi IPR masih dengan penilai dan pendapatan yang diperoleh oleh AE daripada eksploitasi IPR adalah berlaku transaksi antarabangsa antara penilai dan AE.

TPO menolak RPM dan mengguna pakai TNMM sebagai MAM yang ditegakkan oleh DRP dengan memerhatikan bahawa penilai bukanlah pengedar mudah kerana penilai telah menanggung perbelanjaan pengiklanan, pemasaran dan promosi yang besar yang juga tidak ditunjukkan oleh penilai yang telah ditanggung oleh sebandingnya.

Walau bagaimanapun, ia berpendapat bahawa tidak ada apa-apa ceri memetik untuk memenuhi keperluan penilai. Aramex India Pvt. Selanjutnya, TPO gagal mengambil kira profil pengguna, keutamaan di kalangan pengguna, kuasa beli, dan lain-lain.

Tribunal berpendapat bahawa di bawah TNMM, keutamaan diberikan kepada pihak yang setanding dalaman dan bahawa CIT A sepatutnya telah menjalankan analisis FAR bagi urus niaga antarabangsa dan urus niaga domestik transaksi domestik setanding dan kemudian membuat pelarasan untuk perbezaan seperti lokasi geografi, dan lain-lain.

Perkhidmatan Teknikal Eigen Pvt. Tribunal berpendapat bahawa penilai yang terlibat dalam menyediakan pendelongan, sokongan pentadbiran dan ITe lain tidak dapat dibandingkan dengan: Tribunal berpendapat bahawa penilai yang terlibat dalam menyediakan perkhidmatan panggilan tidak dapat dibandingkan dengan: Ventura India Pvt.

Perkara yang sama adalah seperti di bawah: Di mana penilai terlibat dalam pengedaran buku, perisian, produk elektronik dan mencetak semula buku, penerbitan, dengan menyatakan bahawa pencetakan semula buku memerlukan penempatan aset, pekerja dan risiko terlibat dalam penerbitan dan penjualan, Tribunal yang dipegang bahawa TPO adalah betul dalam mengadopsi TNMM berbanding dengan RPM kerana RPM tidak boleh diterima pakai di mana terdapat penambahan nilai dan penerapan teknologi.

Tribunal telah membetulkan pelarasan TP dalam kes penilai yang terlibat dalam perniagaan menyediakan perkhidmatan pengeluaran animasi berkenaan dengan keuntungan yang dikaitkan di bawah PSM oleh TPO memandangkan pendapatan yang dihasilkan oleh AE daripada Hak Harta Intelek yang dijual oleh penilai kepada AE.

Assessee terlibat dalam perniagaan pajakan dan pengambilan kren berat dan telah membeli sembilan kren dari AE pada tahun yang berkenaan. Penilai menaikkan kren yang dihargai oleh pihak berkuasa adat dan jurutera yang disewa dan dengan itu menanda aras transaksi antarabangsa tersebut.